Ons onderwijs

Gepersonaliseerd leren

Op Obs De Dam leren kinderen samen, maar wel elk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Dit doen zij aan de hand van hun persoonlijke leerdoelen. Deze bepalen zij samen met de leerkracht. Zo geven zij met elkaar invulling aan hun onderwijs. De verplichte vakken en de onderwerpen die de leerling aanspreken, komen hierin samen. Dit motiveert, zorgt voor betrokkenheid en maakt leren nog leuker. Leerlingen voelen zich hierdoor verbonden en prettig op onze school. Dit is ideaal voor het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden.

In de praktijk werkt gepersonaliseerd leren als volgt:

• Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces, ze dragen steeds een beetje meer verantwoordelijkheid en voeren zelf de regie in het leren.

• Bij het leren staan de leerdoelen centraal en niet de leermethode.

• Leren doe je samen maar op je eigen niveau en in je eigen tempo.

• Het leren sluit aan bij talenten en interesse.

• We voeren wekelijks coaching gesprekken met de kinderen waarin we ze duidelijk maken wat ze moeten leren. De kinderen vertellen wat ze graag willen leren. Hierdoor kunnen ze steeds meer verantwoordelijkheid en regie nemen in het leren.

• De kinderen houden hun voortgang bij in een portfolio.

• De kinderen werken een deel van de lesdag in hun basisgroep maar vaak ook groepsdoorbroken of zelfstandig.

• Kinderen werken met iPads op hun eigen niveau.

• Engels wordt aangeboden vanaf groep 1.

• Lezen, taal en rekenen vormen de basis in ons onderwijs.

• ‘s Middags werken we met een thema, hiermee sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dan komen wereldoriëntatie en de creatieve en culturele vakken aan bod.

• Tijdens de lesdag bewegen we met elkaar; rennen en springen, leveren nieuwe energie op voor het leren.