De Plusklas

plusklas

De Plusklas van onderwijsteam Lemmer

Onze scholen vinden het heel belangrijk dat een kind een goede basis meekrijgt op het gebied van lezen, taal, rekenen en schrijven. Maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn, doorzetten, kunnen samenwerken, elkaar respecteren en lekker in hun vel zitten.
Kinderen die de lesstof gemakkelijk eigen maken zijn vaak de minste zorg binnen een school, maar alleen goed scoren is soms niet voldoende. Belangrijk is om het sociale welbevinden in de gaten te houden, omdat het kind zich anders kan voelen dan de rest. Daarnaast is het van belang de leerling voldoende uitdaging te bieden; verveling kan onderpresteren of zelfs probleemgedrag veroorzaken.

In de plusklas leren meer- en hoogbegaafde kinderen hoe ze inzicht krijgen in hun eigen denkproces. Dit is van groot belang omdat hun manier van denken verschilt met die van anderen, wat kan leiden tot frustratie of onzekerheid. Denken kan voor deze kinderen zo snel gaan, dat ze niet ontdekken hoe het denkproces zich voltrekt. Belangrijk is om juist stil te staan bij de totstandkoming van een antwoord en niet alleen bij de constatering of een antwoord goed is of niet. Hierdoor leert het kind zijn denkproces te verbeteren. Voor leren denken is tijd nodig, de oplossing moet niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan. Stoeien met de stof is belangrijk om tegen grenzen van het denken en het vermogen van het kind aan te lopen, want juist op zulke momenten wordt er geleerd! Leren denken wordt in de opdrachten gecombineerd met de aanpak van de drie denkvaardigheden van Sternberg die in aanleg bij iedereen aanwezig zijn: analytisch, praktisch en creatief denken. Tijdens de les ligt de nadruk op: hoge eisen stellen aan het leerproces, het belang van fouten maken en daarvan leren, zelfreflectie en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

De plusklas is er elke vrijdagmorgen voor kinderen van groep 5 en 6 en elke vrijdagmiddag voor kinderen van groep 7 en 8. De kinderen zijn een dagdeel in de week niet in hun eigen groep maar in de plusklas. De plusklas is gevestigd op de Dam.