Onderwijsteam

OBS de Dam is een basisschool die deel uitmaakt van een stichting. Stichting Gearhing is een stichting die zorg draagt voor 28 basisscholen in heel Zuidwestelijk Friesland, van Pingjum tot en met Echtenerbrug. Stichting Gearhing houdt kantoor in Bolsward.

De 28 scholen zijn verdeeld in zeven onderwijsteams. Binnen de onderwijsteams werken de scholen samen, met name op onderwijskundig gebied. Onderwijsteam 5 bestaat uit OBS Tweespan, OBS de Meerpaal en OBS de Dam, alle drie gevestigd in Lemmer.