Visie en missie

Ieder kind past bij ons onderwijs

Op Obs De Dam willen we onze leerlingen het onderwijs bieden dat bij hen past. Onderwijs dat is afgestemd op hun individuele talenten en interesses. Daarom bieden wij gepersonaliseerd onderwijs.

We zijn ervan overtuigd dat een kind zich goed ontwikkeld wanneer hij lekker in zijn vel zit, uitgedaagd wordt en betrokken is bij het leren. Wanneer een leerling weet waarom hij iets leert en wat hij wil leren, wordt zijn betrokkenheid groter. Dit wordt nog sterker wanneer hij hierbij zijn talenten en interesses kan inzetten.

Concreet willen we hen leren:   

• Omgaan met keuzes maken.

• Verantwoordelijkheden dragen.

• Presenteren.

• Argumenteren.

• Ontwikkelen van creatief en kritisch denken.

• Doorzetten.

• Verstandig om te gaan met multimedia.

• Talenten ontdekken en slim inzetten.

• zorgen voor onszelf en voor elkaar.

• Samen leren en werken.

Onderwijsteam Lemmer

Obs De Dam hoort samen met openbare basisscholen De Meerpaal en Tweespan tot Onderwijsteam Lemmer. We werken nauw samen, we delen onze kennis en maken gebruik van elkaars talenten.